Bijstand/advies

Als dierenarts moet ik natuurlijk met dieren omgaan, maar ik moet ook mijn rol als adviseur vervullen. Mijn klanten vertrouwen op mijn professionele kennis en ervaring. Ik krijg vaak professioneel en diergeneeskundig advies van mijn klanten wanneer zij wijzigingen aanbrengen in hun filtratiesysteem en tijdens het onderhoud, zoals het testen van bepaalde parameters, advies over voeding, algencontrole, aankoopadvies,…
Om een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen geven op de vragen die mij per telefoon/e-mail/sms/Whatsapp/etc… Ik breng mijn klanten naar een speciale site waar ze mijn advies op een uniforme, praktische en eenvoudige manier kunnen vinden. En dit tegen democratische prijzen.