Diagnostiek

Alvorens eender welke behandeling kan uitgevoerd worden moet er uiteraard een diagnose gesteld worden. Het is een gouden regel om maar pas te gaan behandelen als je weet wat je precies moet gaan behandelen. Om te komen tot een gepaste diagnose zijn bepaalde technieken en onderzoeken nodig.

Microscopie

Een microscopisch onderzoek bij vissen is onontbeerlijk. In eerste instantie worden staaltjes van de slijmhuid, kieuwen en van de mest bekeken. In een verdere fase kan cytologisch onderzoek van bloed en organen nuttig zijn.

Wateranalyse

Tweede onmisbaar onderzoek in het beoordelen van de gezondheid van vissen is een grondige wateranalyse. Bij elk consult gebeurt er een analyse van de volgende parameters :

Tegen een supplement kunnen meer parameters bepaald worden :

koper, zink, mangaan, aluminium & zuurstof.

Echografie

Ook wel echoscopie genoemd is een techniek waarmee we door middel van geluidsgolven organen kunnen beoordelen. Bij vissen is dit vooral nuttig om te zien of de zwemblaas ontstoken is, of de eistructuur van vrouwelijke koi normaal is, om te zoeken naar gezwellen, cysten,.. Aangezien ik beschik over zulk toestel is het onmiddellijk inzetbaar als dat nodig blijkt.

Radiografie

Met deze techniek worden röntgenfoto’s gemaakt. Ook hiermee kan men afbeeldingen van het inwendige van het lichaam maken. Botweefsel is vrij ondoorlaatbaar voor straling (radio-opaak) en zichtbaar als een witte structuur op de foto. Lucht dat zeer doorlaatbaar is (radiolucent) kleurt zwart. Bloed, vet, spieren en organen krijgen een grijstint. Nuttig vooral voor het diagnosticeren van een zwemblaasprobleem & botprobleem. Ook dit toestel is onmiddellijk inzetbaar.

Bloedonderzoek

In het bloed kan men veel verschillende zaken beoordelen : de stolling, orgaanwerking, waterhuishouding, hormonenhuishouding, ontstekingsprocessen,enz.. Denk aan parameters als hematocriet, leucocyten, creatinine, Na+, cortisol, oligo-elementen, enz.. Helaas is dit onderzoek minder waardevol dan bij andere huisdieren of bij de mens maar het kan zeker nuttig zijn bij vissen die in mindere doen zijn, lusteloos zijn,.. Terug een techniek die onmiddellijk inzetbaar is.

Autopsie

Als een vis overleden is of ingeslapen wordt kan een autopsie nuttig zijn. Zo kunnen de organen visueel beoordeeld worden, kunnen er staaltjes (weefsel, vocht, bloed) genomen worden voor bacteriologie, virologie, cytologie, mestonderzoek, histologie.. Meer uitleg over deze technieken bij de bespreking van het labo

Echochrafie van een vis

Dierenarts

Bekijk ook mijn laboratorium